คำคม สู่ความสำเร็จ

Published by: 0

“If you want to increase your success rate,double your failure Rate.”

:ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

“The most successful people in the world Have made many mistakes And experienced far more failure than the rest.”
:คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่น
“What is not started today is never finished tomorrow.”
:ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง
“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”
:การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%
“If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”
:ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน…ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า
“You must lose your fear of being wrong In order to live a creative life.”
:คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาดเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
“Do not allow what you cannot do,Interfere with what you can do. You can reach your dreams faster Doing things you’re good at.”
:อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้มาเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งที่คุณทำได้คุณสามารถเอื้อมคว้าความฝันให้เร็วขึ้นได้หากเลือกทำในสิ่งที่คุณรัก
“Don’t take other people’s criticism to heart. Instead, Listen to what they are sayingAnd learn from it.”
:อย่าเก็บคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจแต่จงรับฟังและใช้มันพัฒนาตัวเองดีกว่า

“To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.”
:เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย

“Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.”

:การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ

“The difference between the impossible and the possible lies in a man’s determination.”

:เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา

“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.”

:ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง

“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”

:ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

“A wise man will make more opportunities than he finds.”

:คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้

“We write our own destiny. We become what we do.”

:ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ

“Well done is better than well said.”

:การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

“Life moves pretty fast…if you don’t stop to look around once in a while, you might miss it.”

:ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป

“Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.”

:ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

“Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.”

:ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ

“People grow through experience If they meet life honestly and courageously. This is how character is built.”
:คนเราเติบโตขึ้นได้จากประสบการณ์หากเราเลือกที่จะเผชิญชีวิตอย่างซื่อสัตย์และกล้าหาญและนั่นคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้
“You can get everything in life you want If you just help enough other people get what they want.”
:คุณสามารถได้ทุกอย่างในชีวิตที่คุณต้องการหากคุณช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเช่นกัน

“Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.”

:คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

“It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves–in finding themselves.”

:มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

“If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.”

:ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”

:คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

“Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.”

:จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม

“You know you’re old when the candles cost more than the cake.”

:คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด

“Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.”

:อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้

“When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.”

:เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย

“If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.”

:เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น

“The ripest peach is highest on the tree.”

:ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

“And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.”

:คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย

“It takes two flints to make a fire.”

:ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

“We boil at different degrees.”

:คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน

“Let not the sun go down upon your wrath.”

:อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *